top of page

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete tímto souhlas společnosti, Obsahová agentura s.r.o. se sídlem Běhounská 5/18, 602 00 Brno, IČ: 04313330, DIČ: 04313330 zapsaná pod sp. zn. C 89302 vedené u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: e-mail.

E-mail zpracujeme za účelem, za kterým jste ho zadali. Může to být:

 • zasílání newsletteru s novými články na blogu,

 • pozvánkami na marketingové školení či workshopy

 • nebo stažení e-booku.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na dobrezpravy@obsahova-agentura.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Obsahová agentura s.r.o. V každém e-mailu je samozřejmě odkaz, pomocí kterého se z odběru snadno odhlásíte.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru Breezy s.r.o.

 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Certifications

 • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

 • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

 • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

Qualifications

 • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

 • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

 • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

bottom of page